પંચાયત વિભાગ

શ્રી યોગેશકુમાર મધુસુદનભાઇ રાવલ (ઇન્ચાર્જ)
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી

અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગસુરેન્દ્રનગર જીલ્લોલખતર તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


લખતર
ગ્રામ પંચાયત -
ગામડાઓ ૪૨
વસ્‍તી ૬૯૫૫૧
લખતર તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવેલ છે. જેનું ભૌગોલીક સ્‍થાન અક્ષાંશ ૨૨.૪૫ થી અક્ષાંશ ૨૩.૧૫ રેખાંશ  ૭૧.૩૦ થી ૭૨.૧૫ છે. લખતરમાં ૪૨ જેટલા ગામો આવેલા છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીમાં ઉમઇ નદીનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય પાકો જુવાર, બાજરો,તલ, કપાસ, જીરૂ છે.