પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખા પશુ સારવાર

પશુ સારવાર

 
અં.નં. ગામનું નામ હોસ્‍પીટલ/ દવાખાના નું નામ દાખલ કરેલ પશુઓની  સંખ્‍યા સારવાર પામેલ પશુઓની સંખ્‍યા
ધ્રાંગધ્રા  પશુદવાખાનું - ધ્રાંગધ્રા  - ૩૮૪૨
માલવણ  પ્રા.પ.સા. કેન્દ્ર- માલવણ  - ૧૫૯૧
કોંઢ  પ્રા.પ.સા. કેન્દ્ર- કોંઢ  - ૧૫૭૫
રાજસીતાપુર  પશુદવાખાનું - રાજસીતાપુર  - ૮૬૧