પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેજોવાલાયક સ્‍થળો

જોવાલાયક સ્‍થળો

 
  નારીચાણા
  ખારેશ્વર
  ગુરૂકુળ ધ્રાંગધ્રા