પંચાયત વિભાગ

શ્રી. બી એચ એરવાડીયા, તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
શ્રી બી એચ એરવાડીયા
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગસુરેન્દ્રનગર જીલ્લોદસાડા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


દસાડા
ગ્રામ પંચાયત -
ગામડાઓ -
વસ્‍તી -
દસાડા તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. દસાડા આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.