પંચાયત વિભાગ

tdoશ્રી બિરેન. વી. પટેલ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગસુરેન્દ્રનગર જીલ્લોચોટીલા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


ચોટીલા
ગ્રામ પંચાયત -
ગામડાઓ ૧૧૩
વસ્‍તી ૧૭૨૪૩૩
ચોટીલા તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. ચોટીલા આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે. અહીંના  ચોટીલા ડુંગર ઉપર ચામુંડા માતાનું પ્રખ્યાત મંદિર આવેલું છે. ચોટીલામાં ૧૧૩ જેટલા ગામો આવેલા છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીઓમાં જાબુરી, દુધાળા નદીઓનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય પાકો મગફળી, બાજરી, જુવાર, કપાસ, ઘઉં, ચણા, શાકભાજી છે.